Tidsbestilling Receptfornyelse
Mandag 8.00 – 16.00 8.00 – 12.00 9.00 – 12.00
Tirsdag 8.00 – 16.00 8.00 – 12.00 9.00 – 12.00
Onsdag 8.00 – 17.00 8.00 – 12.00 9.00 – 12.00
Torsdag 8.00 – 16.00 8.00 – 12.00 9.00 – 12.00
Fredag 8.00 – 13.00 8.00 – 12.00 9.00 – 12.00