Ang. stærk smertestillende, beroligende og andet vanedannende medicin

Sundhedsstyrelsen har indskærpet, at fornyelse af afhængighedsskabende medicin KUN kan foregå ved en konsultation. Vi har tidligere ved enkelte patienter tilladt elektronisk eller telefonisk fornyelse, men i henhold til Sundhedsstyrelsens indskærpelse, er dette ikke længere muligt. Således kan vi ikke længere forny sovemedicin, ADHD-, beroligende og stærk smertestillende medicin (morfinprodukter, herunder tramadol) over hverken telefon eller via hjemmesiden.

Står nogle af disse præparater på din medicinliste, så vil vi anbefale, at der bookes en konsultation i klinikken, så der kan lægges en plan for behandlingen, medicinudskrivelsen og lave en plan for evt nedtrapning/udtrapning samt aftale næste fremmødetid i klinikken.

Der vil som udgangspunkt højst blive udskrevet tabletter til 1-3 måneders forbrug ad gangen (intervallet er afhængig af medicintypen – afgøres af lægen) og kun ved fremmøde i konsultationen.

Vi tilbyder hjælp til nedtrapning af den afhængighedsskabende medicin.

Brug af afhængighedsskabende medicin kan have indflydelse på evnen til at køre bil og betjene maskiner. Sundhedsstyrelsen har fastsat maksimale doser for de enkelte præparater. I en del tilfælde er det derfor et lovkrav, at lægen anbefaler kørselspause, og i enkelte tilfælde kan behandlingen medføre frakendelse af kørekort – dette gælder specielt erhvervskørsel.

For yderligere uddybning:

Patientfolder om vanedannende medicin

Sundhedsstyrelsens vejledning